Walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalni

LokalniNa podstawie Uchwały nr 6/02/13 Zarządu stowarzyszenia Lokalni z dnia 28 lutego 2013 roku, zwołuję na dzień 19 marca 2013 roku (wtorek) o godz. 19.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalni z porządkiem obrad załączonym do niniejszego pisma. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 14 w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62.

Drugi termin wyznacza się na dzień 19 marca 2013 roku (wtorek) o godz. 19.30

Prezes Zarządu
Marcin Maranda

 

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNI
Częstochowa, dnia 19 marca 2013 roku

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Zmiany w porządku Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego stowarzyszenia Lokalni za 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu stowarzyszenia Lokalni za 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stowarzyszenia Lokalni za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego stowarzyszenia Lokalni na 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu działania stowarzyszenia Lokalni na 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  z merytorycznej i finansowej działalności Zarządu stowarzyszenia Lokalni za 2012 rok.
 12. Sprawy różne.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Zamknięcie Zebrania.

Dane stowarzyszenia

LOKALNI
ul. Berka Joselewicza 13 lok. 6
42-200 Częstochowa

mail: poczta@lokalni.org

NIP: 949-213-04-10
REGON: 241376750
KRS: 0000341089

Przyjaciele

Polecamy

Forum Rad Dzielnic Częstochowy

Copyright © 2012 Stowarzyszenie Lokalni